OVER SLF

Met So Logical Foundation willen wij een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden en het toekomstperspectief van mensen in Oost en Zuidelijk Afrika.

Het Midden en Kleinbedrijf (MKB) speelt in Afrika een belangrijke rol in de economische ontwikkeling en is waarschijnlijk de belangrijkste verschaffer van werkgelegenheid. So Logical Foundation is ervan overtuigd dat werkgelegenheid één van de eerste en meest essentiële stappen is in het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen. Werkgelegenheid zorg ervoor dat mensen over de financiële middelen beschikken om zichzelf te kunnen redden. Zij zullen zo beter in staat zijn te zorgen voor zichzelf, zij zullen minder honger hebben, minder vaak ziek zijn en zo kunnen zij een betere toekomst aan hun kinderen bieden.

Om die visie inhoud te geven heeft de stichting zich ten doel gesteld een bijdrage te leveren aan het stimuleren van ondernemerschap binnen het MKB. Wij willen dit onder andere doen door ondernemers te faciliteren die geen toegang hebben tot de hiervoor benodigde middelen, zoals kapitaal en expertise.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • René van der Wiel – voorzitter
  • Jan Schuuring – secretaris
  • Joris de Vries – penningmeester

Verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij:

  • Patrice Stoop – directeur