HOE WE WERKEN

So Logical Foundation focust op het ondersteunen van ondernemers binnen het MKB, van opstart tot en met groeifase. De stichting kan financiële ondersteuning bieden in de vorm van bijvoorbeeld giften, leningen en participaties, of combinaties daarvan.

Wij selecteren pro-actief, eventueel in samenwerking met partijen die daarvoor specifieke expertise in huis hebben. Wij nodigen geselecteerde organisaties uit een voorstel in te dienen.

Voor het selecteren en uitvoeren van projecten die wij ondersteunen werken wij ook nauw samen met lokale experts, die wonen en werken in de landen waar we ons op richten.

De stichting participeert daarnaast in investeringsfondsen van derden. Op deze wijze kunnen wij bijdragen, gebruik makend van de kennis en kunde van de betreffende fondsen.

In initiatieven die ons aanspreken herkennen wij:

  • een zakelijke aanpak
  • een compleet, transparant en realistisch budget
  • dat de beoogde impact concreet is gemaakt en zo mogelijk meetbaar
  • dat het wordt geleid door een professionele ondernemer en/of management team
  • de passie en de motivatie om het voorstel tot een succes te maken
  • schaalbaarheid
  • een duurzaam economisch en sociaal effect voor een grotere groep mensen