PROJECTEN

Greening Africa: van armoede naar welvaart

In november 2014 heeft de NGO Pachamama Raymi uit Cusco – bekend vanwege haar succesvolle aanpak van rurale armoede in Peru – een project-formuleringsmissie gedaan in Tanzania. Het doel: de welvaart van de lokale bevolking verbeteren. Op basis van de uitslag van de missie is besloten een vierjarig project te starten in het meest gedegradeerde en arme gebied in Tanzania. Hiervoor is de  organisatie Greening Africa opgericht, begeleid door de NGO Pachamama Raymi. Het project is van start gegaan op 1 mei 2015. De financiering wordt verzorgd door So Logical Foundation en Stichting Wees een Kans.

De methode Pachamama Raymi staat voor een aanpak waarbij extreem arme rurale gemeenschappen in gebieden met ernstig gedegradeerde natuurlijke hulpbronnen in relatief korte tijd tegen relatief lage kosten tot duurzame welvaart gebracht worden.

Onderscheidend in de methode zijn onder meer :

  • ‘leren van elkaar’, kennisoverdracht tussen vergelijkbare groepen
  • wedstrijden, het competitie element tussen families en dorpen maakt dat de deelnemers zich tot het uiterste inzetten om zich nieuwe, betere gewoontes eigen te maken
  • korte duur van het project, te weten maximaal 4 jaar
  • hoge participatie graad van de bevolking, te weten minstens 60%